VÁHY - POKLADNY ŠEBEK

Provádíme opravy vážících zařízení, výrobu tenzometrických vah na zakázku, prodej vah a vážících systémů.                                                           

Kalibrace pracovních měřidel hmotnosti (kontrolních vah) včetně vyhotovení kalibračního protokolu, zajišťujeme ověřování stanovených měřidel (vah v obchodním styku) - v součinnosti s ČMI.

Provádíme kalibrace vah neautomatickou činností v rámci kalibrační laboratoře, která je akreditovaná ČIA podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.

Prodáváme registrační a počítačové pokladny, příslušenství a doplňky k POS systémům, firma prodává a implementuje obchodní a expediční software a současně provádí servis a veškeré služby ke všem prodávaným produktům.

Opravy vah  a pokladen provádíme dle náročnosti servisních prací buď přímo u zákazníka, nebo u nás na dílně. Zákazník je vždy po zjištění závady informován o ceně opravy váhy, tudíž se nemůže stát, že by vám byla účtována cena, se kterou byste nesouhlasili.

Jestliže si nejste jisti, jaká váha by mohla vyhovovat vašim požadavkům, neváhejte nás písemně nebo telefonicky kontaktovat a rádi vám poradíme.